Like fanpage nhận ngay quà lớnGiftcode

Chúc mừng tướng quân nhận được Giftcode: F0PU9UFA4K

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 29/9 và Chia Đoạt Soái mùa 48

Chúa công thân mến,

Nhằm giúp Chúa Công trải nghiệm và cảm nhận game tốt hơn, Khổng Minh Truyện sẽ tiến hành liên thông máy chủ vào 09:00-15:00 ngày 29/09/2017, các server khác không chịu ảnh hưởng. Nếu trong thời gian dự kiến không thể hoàn thành liên thông server, thời gian mở server sẽ kéo dài tương ứng. Mong chư vị Chúa Công hãy chuyển lời và lưu ý thời gian, tránh xảy ra những tổn thất không đáng có.

Trong thời gian liên thông server, Chúa Công không thể đăng nhập vào game. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này, sau khi kết thúc liên thông server sẽ gửi thư bồi thường đến các Chúa Công. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ!

1. Bảo trì máy chủ
Thời gian: 9h00 - 15h00 ngày 29 tháng 9
Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game. Các server khác không bị ảnh hưởng và có thể đăng nhập bình thường!

2. Liên thông máy chủ

Cụm 1: [35-42] & [43-50]
Cụm 2: S77 & S78

Trong thời gian liên thông, các server liên thông sẽ được bảo trì và không thể truy cập máy chủ. Các máy chủ khác có thể truy cập bình thường.

3. Quà hỗ trợ sau liên thông

Quà liên thông máy chủ sau khi hoàn tất

KNB*1000
Đồng*5.000.000
Lúa *10.000 
Quân hồn ​
100.000 
1 Lượt đổi tên miễn phí

Lưu ý:
Rương Minh Nhân Đường chưa mở sẽ không tự mở, vui lòng mở hết rương để tránh mất mát ngoài ý muốn.
Phần thưởng sẽ được trao sau khi liên thông hoàn tất.
- Tất cả Thư ingame và toàn bộ phần thưởng sự kiện chưa nhận sẽ bị mất. Vui lòng nhận tất cả thư thưởng và các phần thưởng event đang diễn ra trước thời gian bảo trì. 
- Tất cả thẻ tướng sẽ gỡ khỏi trận.

- Thao trường tại các sever sẽ được tổng kết và trao thưởng tính theo thứ hạng tại thời điểm đóng server bảo trì liên thông máy chủ.
- Đoạt Soái mùa tiếp theo sẽ đấu giá toàn bộ slot tham gia. Từ mùa đoạt soái tiếp theo sẽ trở lại bình thường.
- Sau khi liên thông, các tướng quân vẫn đăng nhập vào server cũ như bình thường. Tài khoản có nhân vật ở 2 cụm liên thông vẫn đăng nhập vào server cũ như bình thường.
- Tất cả danh sách Bảng Xếp Hạng sẽ reset
- Tên nhân vật sẽ được tự động thêm hậu tố server đăng sau.
- Mỗi nhân vật sẽ được miễn phí 1 lượt đổi tên sau khi liên thông hoàn tất.

4. Đoạt Soái

Đoạt Soái mùa 47 sẽ bắt đầu lúc 23h30 ngày 29 tháng 9
Chi tiết chia cụm mùa 47:

Lưu ý:
- Rương Minh Nhân Đường chưa mở sẽ không tự mở, vui lòng mở hết rương để tránh mất mát ngoài ý muốn


Thân chúc các Tướng quân có những trải nghiệm thật thú vị với các bằng hữu mới!

Game SG140