Like fanpage nhận ngay quà lớnGiftcode

Chúc mừng tướng quân nhận được Giftcode: F0PU9UFA4K

[Thông báo] Chính sách hỗ trợ khôi phục dữ liệu nhân vật

Tướng quân thân mến,

Nhằm hỗ trợ tốt nhât dành cho các tướng quân trong quá trình trải nghiệm game Khổng Minh Truyện cũng như đảm bảo kinh phí duy trì game, BQT xin công bố chính sách khôi phục dữ liệu với các trường hợp tài khoản bị phá hoại như sau:

1. Khôi phục thẻ tướng bị tách
VIP 0-6: Miễn phí
VIP 7-17: 2.500 KNB (khôi phục 100% thẻ tướng đã bị tách)
Thời gian xử lý: 24~48h

Lưu ý: 
- Không hỗ trợ khôi phục kỹ năng bị động nếu bị thay đổi do phá hoại.
- Thời gian bị tách 
không quá 15 ngày tính từ ngày đăng ký hỗ trợ.
- Không hỗ trợ khôi phục trước khi liên thông (do dữ liệu đã liên thông không thể khôi phục)
- Người chơi cần đảm bảo nguyên vẹn số lượng các tài nguyên nhân được khi tách (đồng, quân hồn, hồn tím) để BQT thu hồi.

- Gửi yêu cầu hỗ trợ tách thẻ tới CSKH 1900 6639 và số điện thoại liên hệ. BQT sẽ phản hồi thông tin (có thể khôi phục/ không hỗ trợ) và yêu cầu nạp phí hỗ trợ sau khi tiếp nhận.
- Chỉ nạp phí hỗ trợ khôi phục khi bộ phận CSKH liên hệ thông báo xác nhận thông tin xin hỗ trợ.
- Mỗi tài khoản chỉ hỗ trợ 1 lần duy nhất (dù mất phí hay không mất phí)

2. Khôi phục trang bị

Phí hỗ trợ: 
Áp dụng với số trang bị tách (tím, cảm) 10 trang bị trở lên:
- FREE (Vip 0 - 6):  hỗ trợ nhận lại 50% số trang bị đã bị tách (tím, cam)
- 2.500 KNB: hỗ trợ nhận lại ~70% số trang bị đã bị tách (tím, cam)
- 5.000 KNB: hỗ trợ nhận lại 100% số trang bị đã bị tách (tím, cam)

Với các trường hợp bị tách ít hơn 10 trang bị:
- 500 KNB/trang bị (tím, cam)

Thời gian xử lý: 24 ~ 72h (không kể thứ 7 và CN)

Lưu ý: 
- Phí hỗ trợ khi nạp vào game vẫn có thể sử dụng và không bị trừ.

- Trang bị hỗ trợ là trang bị chưa nâng cấp, người chơi tự nâng cấp trang bị.
- Thời gian bị tách không quá 15 ngày tính từ ngày đăng ký hỗ trợ.
- Không hỗ trợ khôi phục trước khi liên thông (do dữ liệu đã liên thông không thể khôi phục)
- Gửi yêu cầu hỗ trợ tách thẻ tới CSKH 1900 6639 và số điện thoại liên hệ. BQT sẽ phản hồi thông tin (có thể khôi phục/ không hỗ trợ) và yêu cầu nạp phí hỗ trợ sau khi tiếp nhận.

- Mỗi tài khoản chỉ hỗ trợ 1 lần duy nhất (dù mất phí hay không mất phí)
- BQT có quyền từ chối hỗ trợ nếu tài khoản có dấu hiệu cố tình tách trang bị.
- Chỉ nạp phí hỗ trợ khôi phục khi bộ phận CSKH liên hệ thông báo xác nhận thông tin xin hỗ trợ.

Game SG140