Like fanpage nhận ngay quà lớnGiftcode

Chúc mừng tướng quân nhận được Giftcode: F0PU9UFA4K

Đoạt Soái Liên Server Mùa 43

Đoạt Soái Liên Server Mùa 43 - 1

LIÊN ĐẤU SERVER - ĐOẠT SOÁI 43

Báo Danh: 23h30 ngày 14 tháng 7

1. Danh sách chia cụm thi đấu

Đoạt Soái Liên Server Mùa 43 - 2
Slot TOP Thao trường sẽ được vào thẳng vòng loại, còn lại sẽ đấu giá bằng đồng để giành quyền thi đấu

2. Phần thưởng thi đấu

Vòng 1: KNB 500 + mảnh Lục Tốn 5
Vòng 2: KNB 1000 + mảnh Lục Tốn 5
Vòng 3: KNB 2000 + mảnh Quan Hưng x5
Vòng 4: KNB 3000 +  mảnh Quan Hưng x10 + thần tướng lệnh x1
Vòng Chung kết: KNB 5000 + mảnh Quan Hưng x15 + thẻ Bạo Ngược Đổng Trác x1
 
***
Có thể bạn chưa biết
Quy tắc thi đấu: nếu 2 người có cùng kết quả thi đấu, người có thời gian hoàn thành trận đấu cuối cùng trước sẽ giành chiến thắng.
Game SG140