Like fanpage nhận ngay quà lớnGiftcode

Chúc mừng tướng quân nhận được Giftcode: F0PU9UFA4K

Hiệu Triệu Quần Hùng - Cựu Binh Trở Lại

Hiệu Triệu Quần Hùng - Cựu Binh Trở Lại - 1


Xin chào các tướng quân,

Dành cho những tướng quân vì một lý do nào đó đã rời xa chiến trường, các anh tài kiệt xuất quy ẩn giang hồ nay có thể quay về tề tựu bên 500 chiến hữu.

Thời gian: từ 22/3 đến 31/3
Phạm vi: S1- S72
Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các tướng quân đã không đăng nhập từ
0h00 ngày 1/3 trở về trước khi đăng nhập vào trở lại sẽ nhận ngay gói quà hiệu triệu quần hùng gồm:

Đồng(10000000)
Lương(50000)
Quân hồn(100000)
EXP(500000)
Thần Tướng Lệnh(3)
Trang bị:Phương Thiên Kích[+2](1)

Gia Cát kính báo!

Game SG140